Rieter Credit Information Agency

Strážné manželství se nikdy nevzdáRieterova kreditní karta

24-hodinová kontaktní čísla zákaznického servisu po celém světě Nejvýznamnější značka v hodnocení tchajwanského průmyslu 0800 012--312
英语简体 中文Čína (tradiční)Japonská sexuální panenkaKorejskýVietnamciMalajský
Poskytovat globální služby

Co je to kreditní kancelář?

Ve skutečnosti, ať už je to veřejnost nebo zasvěcenci, kteří byli ponořeni do úvěrové kanceláře na dlouhou dobu, pravděpodobně budou zvědaví na otázku „Proč v tchajwanském odvětví úvěrového zpravodajství neexistuje zvláštní zákon?“ Rieter Credit Information Agency se zabývá úvěrovým zpravodajstvím více než deset let. Pokaždé, když uslyšíme tuto otázku (nebo když děláme školení zaměstnanců), odpovíme napůl žertem, protože „jsme průmysl, který nemilujeme“. Za touto odpovědí ve skutečnosti zahrnuje odcizení tchajwanského odvětví úvěrového zpravodajství a předpisů. Tyto nesrovnalosti se týkají také povahy soukromých vyšetřovatelů na Tchaj-wanu - co je to úvěrová kancelář? [Nápravný text Akademie dohledu vyřešil problém tchajwanského odvětví zpravodajství. 91 12, 31, Čínská republika, veřejný ochránce práv Výkonný jüan, ministerstvo vnitra a ministerstvo hospodářství mají tři hlavní jednotky. Obsahem korekce je přesně „úvěrový průmysl“ na Tchaj-wanu. Důvod je ten, že úvěrová kancelář nezákonně špehovala soukromí lidí a tajně se střetávala s policií. V článku byla zmíněna zpráva Ministerstva spravedlnosti o projektu „Nelegální vyšetřování vyšetřování úlovků“. Zpráva zdůrazňuje, že „tchajwanské úvěrové úřady jsou většinou škodlivé pro veřejný pořádek“. Inspektorát proto doufá, že příslušné orgány splní svou povinnost řídit a dohlížet na ně. [Z právního hlediska, co je úvěr informační agentury?] Republiky 99 11 května 16 zrušení „Credit Industry Počítačové zpracování přístupu osobních údajů,“ Článek III výslovně Co je „úvěr“ - „znamení tohoto zákona, Xinye se týká společného čínského úvěrového informačního střediska a ziskové činnosti provozování levého seznamu: 1. Shromažďování, porovnávání, analýza, úsudek, kompilace a poskytování finančních a dluhových informací společnosti a jejích odpovědných osob. Shromažďování, analýza, výzkum, kompilace, kompilace a poskytování tržních a průmyslových úvěrových informací 3. Shromažďování, analýza, výzkum, kompilace, kompilace a poskytování osobních úvěrových a majetkových úvěrových informací 4. Shromažďování úvěrových informací pro movitý majetek a nemovitost. Analýza, výzkum, kompilace a poskytování. 5. Ostatní podnikání související s ekonomickým úvěrem. “Rozlišující osoba by měla mít možnost vidět takzvané„ úvěrové a majetkové úvěry “,„ hospodářské, tržní a průmyslové informace “a úvěrové úřady. Často řešené případy jsou velmi odlišné. Například vyšetřování aféry, dohled nad poplatkem a vyhledávání osob k vyhledávání na webu nesouvisí s výše uvedeným. Proto říkáme, že odvětví úvěrového zpravodajství se původně týká příslušného výdělečného projektu „společného čínského informačního centra pro úvěrové informace“, který je zcela odlišný od „detektiva“, kterého známe. Shi Yanxiang, bývalý náměstek vedoucího ministerstva hospodářství, také zmínil tento bod - „Podle zahraničních právních předpisů jsou„ náborový průmysl “a„ detektivní průmysl “řízeny odděleně. Ministerstvo vnitra však neotevřelo detektivní průmysl v Číně a postup„ náboru průmyslu “ Ve jménu detektivního podnikání. „Je to vidět? Takže pokud se podíváte na předpisy, tchajwanská„ náborová agentura “je ve skutečnosti„ detektivem “připojeným ke jménu„ náboru “, a od 2002 let po autorovy 2019 rok, téměř 20 let, Tchaj-wan stále nemá žádné otevřené „detektivní podnikání“. Přestože název „nábor“ nemůže popisovat fungování tchajwanské úvěrové informační agentury vhodným způsobem, z důvodu různých kompromisů a podezření, tchajwanská „náborová agentura“ si stále zachovává název „nábor“ a energický marketing. Výsledkem je, že „šetření příslušného podniku“ využilo poměrně mnoho lidí.

Proč nenastavit „Zvláštní detektivní zákon“? Problémy, kterých se všechny jednotky nechtějí dotknout.

Vzhledem k tomu, že „nábor“ má za cíl odkazovat na relevantní činnost vazebního centra, proč nejsou jednotky ochotny vstoupit do „zvláštního detektivního zákona“? S cílem usnadnit porozumění všem, Rieter Credit Information Agency zjednoduší následující obsah, aby jej všichni mohli rychle pochopit. : 1. Výkonný jüan "Doufám" Ministerstvo hospodářství "Doporučení" Ministerstvo vnitra zavedlo "Zvláštní detektivní zákon". 2. Ministerstvo vnitra uvedlo, že „existují rozdíly ve vnitrostátních podmínkách, takže Tchaj-wan nemusí otevírat detektivní průmysl.“ Místo toho by jako příslušný orgán měl jednat ministerstvo hospodářství. 3: Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo vnitra opakovaně selhaly v koordinaci. Také proto, že všechny tři výše uvedené agentury si myslí, že „to není jejich vlastní obor podnikání“, zatím neexistuje „zákon o detektivním průmyslu“. Jednoduše řečeno, je to „„ hraní míče “. Stejně tak neexistuje„ detektivní průmysl “a není příliš korelace s životy lidí. Není snadné způsobit ztrátu hlasů a není snadné vyrobit obal v dané věci. V případě „více než jedné věci je méně“ Tchaj-wan vždy postrádal „detektivní zákon“. Samozřejmě nemůže mít přísný systém hodnocení, jako je Japonsko a Spojené státy americké.

Neexistuje způsob, jak to udělat, a existuje způsob, jak to udělat.

Podle kopání míče příslušnými orgány je tchajwanské odvětví vykazování úvěrů rovnocenné „právnické společnosti“, pokud dodržuje příslušné postupy a zákony registrace podniků „ministerstva hospodářství“. Proto je taková prahová hodnota ve skutečnosti velmi nízká a pro čerstvou osobu nebo pečující osobu není obtížné zahájit podnikání. Jedná se o „dolní limit“ úvěrového úřadu, pokud jde o strop úvěrového úřadu? Dokud není policie nezákonně zatčena, je klient žalován nebo z jiných nezákonných důvodů teoreticky má úvěrový úřad klienta možnost přesvědčit. Nechte klienta být spokojený, bez jakýchkoli následných nepokojů, pak je to úspěch. Odvětví zpravodajství o úvěrech na Tchaj-wanu je proto odvětvím, které nemá „žádné zvláštní zákony, žádné předpisy a je velmi zdarma“. Zdá se, že má rámec, ale není přísný. Toto je úvěrová kancelář Tchaj-wanu. V odvětví pod šedou zónou se říká, že je to jack všech obchodů. Je také pravda, že je také vystaveno soukromí lidí. Úvěrová kancelář je zdarma, ale zároveň neexistuje žádná záruka. Tchaj-wan má zatím hodně úvěrových kanceláří, které se věnují častým činnostem.

Pokud máte nějaké dotazy, zavolejte na bezplatnou linku Rieter Credit Information Agency 24h: + 886800-012-312

Úvod do informací o úvěru Rieter:
O RieteroviCredit Bureau, legální společnost poskytující úvěrové zpravodajství, která se více než deset let zaměřuje na služby úvěrového zpravodajství.Úvěrová kancelář!
Týdenní školení prodejců pro udržení profesionality,Poplatek za úvěrTransparentní a otevřené ceny. Bezplatná linka Rieter Credit Advisory:0800 012--312 (24 hodinová služba)
Telefon služeb zákazníkům LINE zákaznický servis